Wat een geluk dat ik deze morgen de facebook applicatie opende op mijn pc.

Ik had warempel bijna het bericht gemist dat het bronzen kunstwerk ,gecreëerd door Stephan Depuydt en L1ivia Canestraro in 1985-’86, gestolen was.

Niet dat het niet uitgebreid op andere media werd vermeld maar, facebook is toch echt wel als een tamtam als het over de laatste nieuwtjes gaat.

De Burgemeester van dienst verklaart dat het verdwijnen van (de vijf ton wegende) beeldengroep een aderlating is. En een echte ramp voor de Bruggeling.

Hij heeft gelijk.

De grootste ramp echter, is dat de burgervader ook de opdracht gaf om het kunstwerk te verplaatsen. Deze opdracht kwam na de beslissing om ’t zand in een nieuw jasje te steken. ( T zand is het centrale plein van Brugge. Tevens de toegangspoort van de stad met een veel te kleine ondergrondse parkeerplaats.)

Bovendien is de man in kwestie, (Renaat Landuyt (SP-A)), het hoofd van de stadspolitie. Dezelfde politie die ,de vijf ton wegende, bronzen stukken nergens kan terugvinden. Noch enig spoor kan vinden van de vier mastodonten, die samen een beeldengroep vormen in een fontein.

De burgervader, hoewel hij democratisch verkozen, is volgens mij nog de aller grootste ramp in het hedendaagse politieke debat. Evenals de kop van jut als het om cultuur en sociale zaken gaat.

(Het socialisme heeft zijn nut bewezen. Vandaag is het socialisme een dooddoener van jewelste en nutteloos in een wereld waar antisociaal gedrag regeert.)

De beeldengroepen stellen trouwens taferelen uit het verleden van Brugge voor.

Vier Vlaamse steden; Brugge, Antwerpen, Gent en Kortrijk, worden voorgesteld.

Alsook, de band met de zee, de poldervlakte en, de fietsers onderweg  naar onze buren (waar Tijl en Nele de plak) van de boekenstad zwaaien. (Damme)

(Tijl Uylenspiegel, Jacob Van Maerlandt.)

Een echte grote ramp (volgens mij)

Daar heeft de burgervader dan wel zeker een punt willen scoren. Een owngoal eigenlijk.

Ik word dan ook behoorlijk woedend als de burgerpaps beweert dat de diefstal waarschijnlijk is gebeurd omwille van het brons.

Ik durf er niet aan denken dat ik deze middag ,op mijn weg naar Brussel, opnieuw vertraging zal hebben door een gestolen bovenlijn van het spoornetwerk.

(Dat het bij bovenleidingen om koper en niet om brons gaat is slechts een detail. Net zoals de ijzertijd en het bronzen tijdperk slechts details zijn als je ze op een tijdlijn gaat plaatsen sinds het ontstaan van de planeet aarde.)

“Neen”.

De man heeft waarschijnlijk iets verkeerd gegeten deze morgen als hij denkt dat de burgers van zijn stad zouden menen dat iemand de beelden gestolen heeft om zijn tuintje wat te verfraaien.

Hoe achterlijk denken burgemeesters en politieke iconen eigen wel niet dat hun volk is?

Dat ze de mensen dom hebben gehouden. Dat is een feit waar niemand nog omheen kan draaien.

Dwaasheid is echter een term uit lang vervlogen tijden.

Discriminerend verwijzend naar mensen met een geestelijke aandoening. Een afwijking die (door burgervaders) geïnstalleerd is geweest door middel van inteelt.

(Om de macht en het geld binnen de adelijke familie te houden.)

Dat demagogische uitspraken nog steeds geslikt worden (Als ware het een bordje rijstpap met een gouden lepeltje), dat is dan misschien wel weer een punt waar men zich vragen over kan stellen.

Hoe dan ook, zijn de beelden ,van vijf ton, spoorloos verdwenen.

Vijf ton is vijfduizend kilogram..

Ik herhaal.

Vijfduizend kilogram.

Vijf ton.

Bij een rectaal onderzoek van de gedetineerden ,met penitentiair verlof, is echter geen spoor van koper aangetroffen.

Dat weet ik uit goede bron. ( Bron: Mijn brein.)

Nog zo’n discussiepunt dezer dagen.

Nadat agenten werden doodgeknald door een (geradicaliseerde) gedetineerde uit het belgische gevangeniswezen. (Dit is slechts enkele dagen geleden gebeurd.) stelt men zich ernstige vragen.

Nog een reden tot schaamte.

Maar, dat vinden we ondertussen niet meer zo erg.

Aanslagen en radicalisering zijn gemeengoed geworden tegenwoordig.

Wat zouden standbeelden en treinvertragingen ons nog kunnen schelen?

Als we allen op cultuur, ambtenarij en defensie willen besparen?

Zijn agenten dan geen ambtenaren? Net als militairen? En is kunst dan geen cultuur meer?

De besparingen zijn ,als het ware, reeds ingezet sinds het bericht, (In verband met de keuze van de belgen over de begroting van het staatskapitaal), in de versgeperste krant was verschenen.

Politici en bandieten laten nergens gras over groeien.

Misschien dan wel over een container met bronzen beelden, die net achter het kerkhof uit een loods werd gestolen.

Je kan mij niet vertellen dat het transport van dergelijke buit niemand is opgevallen.

Misschien hebben de daders wel een “convoi exceptionnel” moeten inlassen om het goedje naar hun schuilplaats te vervoeren.

Neen er liepen die nacht waarschijnlijk geen agenten rond in Brugge.

Er is een verhoogd terreurniveau ingesteld omwille van de laffe aanval op agentes en burgers in Luik zoals ik eerder al vertelde

De agenten staan sindsdien met zijn allen aan de voorkant van het station. Te tateren en zeer kwetsbaar opgesteld met hun ruggen naar de perrons waar terroristen en dergelijke figuren hen zomaar in hun poepgat kunnen nemen.

De achterkant van het station, alwaar ik was binnengetreden, werd overigens niet bewaakt door agenten.

De wc dame daarentegen had haar knuppel onder haar schort verborgen. Met wc dames valt niet te spotten moeten die agenten gedacht hebben.

We moeten echt dringend meer besparen op defensie en ambtenarij denk ik dan.

Het gat in de cultuur valt niet meer te begroten.