Het oerend hart

roert zielen

zonder geweten

de brandstapel opgezet

Oordeelloos veroordeeld

De stapel brandt

Hekserij van mensheid

op de rand gebracht

grenzeloosheid in kaart gebracht

Borderline zoekt de grens

maar overschrijdt ze niet

marginaliteit, stupiditeit, stompzinnigheid

zint niet

zonder woorden

zinloos

sprakeloos

Hopeloos schrijf ik mijn lied

ik zing mijn lied des levens

Een lofrede die het leven niet verdient

Bezingenswaardig blijft het leven aan mijn zijde.