7 Jaren komen

7 Jaren gaan

Daarnet had ik nog naast je zijde gestaan

Enkel nog in mijn gedachten aanwezig

In onze harten

Het grootste gevoel is echter leegte

Want op de stoel naast mij ben jij

Afwezig.

(Thomas Haghenbeek )

Voor Mattias. Een broer, een vriend, onvervangbaar.