Zwevend tussen de hemel en de aarde.

Schrijvers krijgen vaak het label opgeplakt om ‘wolkenlopers’ te zijn.

‘Wolkenlopers’? ‘Zegt u.’

Laat mij u dit nader verklaren.

‘Wolkenlopers’ zijn mensen die met hun hoofd in de wolken lopen.

Afwezig en dromerig, ideeën hebben die afwijken van de gangbare maatschappelijke normen.

Ze worden verweten neerbuigend neer te kijken op het ondersoort der lezers. Hun publiek. Broodwinst en teren op armetierigheid van medemensen.

Elke dag de krant bij het ontbijt, sensatie bij de koffie.

Die schrijvers zijn uitbuiters zeg ik u. Moet u maar eens naar de prijs van een weekblad of een krant kijken.

Terecht dat columnisten, zoals daar zijn Sven Ornelis en zo, op zondag gratis leesvoer weggeven aan de arme (pistolet vretende) medemens, die op zondag in lange rijen staat aan te schuiven bij de bakker, de slager of in de supermarkt.

Ze lopen rond met een air van ‘ik zit lekker hoog op mijn wolkje’ ‘de stervelingen kunnen mij hier toch niet raken’ ‘wij zijn onaantastbaar’.

Ik kan u zeggen dat het ondersoort der lezers gelijk heeft in het label die ze op schrijvers plakken.

Wetenschappelijk filosofisch wordt dit bewezen door Dr. G. Wolff. Een autoriteit op het vlak van sociaal maatschappelijke labeling.

Tevens Doktor met specialisatie op het vlak van de behandeling van auteuritis en andere psychosomatische klachten naar aanleiding van taalkunde, schrijfkunde, etymologie en filosofische gedachten.

Dokter G. Wolff deelt ons mee in zijn laatste scriptie in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Kutlezers en schijtkritikasters’, dat schrijvers inderdaad door natuurlijke selectie onderscheiden worden van de ondersoort, en aldus een verheven positie bekleden ergens hoog in de wolken.

Dr. Wolff, eveneens auteur van de bestseller, ‘Geld in dokters kringen doen geen patiënten maar artsen zingen’, zit in een positie die door zijn ervaringsdeskundigheid geen enkel forum geeft om tegen zijn bevindingen in te kunnen gaan.

De mond van elk kritikaster wordt onmiddellijk gesnoerd na het lezen van zijn publicatie over zijn baanbrekend onderzoek.

Zijn adviezen en zijn onweerlegbare conclusies en visie op het hokjesdenken is wereldvermaard.

Het moge hypocriet lijken dat een Dokter, die eveneens boeken schrijft, dergelijke meningen durft te uiten.

Dit is enkel een beeld. Niets is wat het lijkt. Dat kan ik u met zekerheid bevestigen.

De stelling die Dr. G. Wolff naar voor brengt in zijn publicatie lijkt zeer antipolair en tegenstrijdig. Doch de Oosterse filosofie leert ons dat net in de kern van polariteit de kracht en de waarachtigheid te vinden is.

Het beeld dat mensen over auteurs hebben lijkt dus niet enkel een vertekende beeldvorming te zijn.

Dr. Wolff toont dit zeer beeldend aan met de bewering dat beschouwing van problematiek steeds vanop afstand gebeurt.

Hierin heeft hij gelijk.

Het is bewezen dat een vraagstuk enkel kan worden opgelost na de beschouwing van het probleem in al zijn facetten.

Vanop afstand kan men enkel het geheel waarnemen. Afstand nemen is dus cruciaal in de beschouwing van wereldse zaken.

Laat dit nu net de kern zijn van wat schrijvers doen. Wereldbeschouwing op papier neerpennen om tot de lezer te brengen.

Een plaats tussen de wolken is dus noodzakelijk om aan schrijven te beginnen.

Hier komt Dr. G; Wolff meteen tot de essentie van zijn bewering dat ‘schrijvers inderdaad neerkijken vanop hun plaatsje in hogere sferen’.

1-0 voor Dr. Wolff.

Dat het boek van Dr. Wolff verkoopt als zoete broodjes daar twijfelt niemand aan.

Tegenwoordig moet je geen bakker zijn om brood op de plank te krijgen.

Schrijvers mogen dan wel op wolken leven.

Hun broodjes worden nog steeds gebakken tijdens de nacht.

De kruimels die ze eten op hun plank blijven pover en van wolken kan men niet eten.

Moge als het u belieft een eer zijn dat mensen zich blijven inzetten om tegen beter weten in te schrijven over het tranendal waarin we leven.

Dr. G. Wolff en ikzelf danken u voor uw begrip.

(Thomas Haghenbeek.)