Heden speelt de fanfare
verhongerd en verdorst
noten
ritme
melodie
er wordt aardig mee gemorst.

Ver weg van Maas of Waal
speelt de grote trom

heel dichtbij is de muziek
het circus in een grote regenton.

Jeroen Bosch een circus ver van huis
de melodieuze harmonie

deze avond
niet erg pluis.

De dirigent kraakt noten

De blazers spelen vals

Mijn trommelvliezen springen
bij de aanhef van een wals

Het metrum van verstoord ritme

Ongehoord

Ik neem mijn fiets en rijd vol moed

het circus

de regenton

mijn ergernis

tegemoet

Het orkest verliest zijn toon
valt bijkans van zijn troon

de pauk slaat tilt
er valt een hoorn

Verontwaardiging klinkt op
als ik de dirigent
feliciteer met een present

Een ouwe

trouwe

aftandse

geijkte

metrisch

METRONOOM.

(Thomas Haghenbeek)