Rug aan rug met moeder aarde

Kijk ik naar licht dat naar ons komt

Niets zegt dat het licht nog licht is

Met haar aan je zijde besef je dat

Vaders soms heel ver weg zijn

Maar altijd heel dichtbij

(Thomas Haghenbeek)