Dit weekend zat ik aan leegheid onderhevig op mijn stoeltje in het klaslokaal. Net iets minder enthousiast dan anders. Allerhande zaken rommelden doorheen mijn hoofd. Hoe zal het in Godsnaam met ons vergaan. De toekomst is zij roos of eerder ros van kleur? 

Geen kat die er iets om geeft. Laat staan dat er hanen kraaien. Doch denk ik dat ook gras na de droogte van de voorbije zomer opnieuw tot bloei is gekomen en groener is dan het gras aan de overkant. Aan de overkant is de spoorwegbedding. Ze is grasloos en enkel de doornen van de bramenstruiken steken me met hun doornen in het oog. 

Op de koop toe is de cursist van dienst een jongeman met een hart voor wiskunde en de bepaling van functiepunten en hun afgeleiden. Hij straalt nog heel wat begeestering uit. Het enige wat doet boeien. Ik denk aan John Nash die baanbrekende theorieën heeft uitgewerkt in de fysica en zijn ziel aan de eindloosheid van de astrofysica heeft gegeven. Zijn mooie geest psychotisch aan de mens heeft gelaten. A beautiful mind. 

Ik versta geen snars van de kettingtheorie. Ben helemaal niet van plan er mijn hoofd over te breken maar ik deed het toch toen hij beweerde dat de stelling door Newton was gesteld. Dat leek me nogal onwaarschijnlijk. Ik ken Newton niet persoonlijk maar iets zegt me dat kettingen en functies op de grafiek van een al dan niet constante geen spek voor zijn bek was. 

Ik daarentegen had het spek aan mijn rekker toen ik beweerde dat fysica en wiskunde essentieel van elkaar verschillen in het exacte. 

De leerkracht heeft ooit de lerarenopleiding gevolgd voor regenten, zoals men dat vroeger heette. Ikzelf heb ze ook gevolgd maar besloot nog voor ik was afgestudeerd om nooit in het onderwijs te staan en gaf er de brui aan. Nu heb ik spijt voor een dom papiertje dat vertelt dat je bekwaam wordt bevonden om kennis over te geven. 

Ik braak van de kennis over allerhande zaken en ik denk heel even hoe Nash zich moet hebben gevoeld op het moment dat hij bewust werd dat zijn denken onderhevig was aan iets dat op geen enkel punt exactheid bevat.  

Hij kon perfect binair denken ook al kon hij bewijzen dat nul gelijk staat aan één. Voor wiskundigen moet deze wetenschap toch een helse ervaring zijn die een wereld van exactheid doet instorten. 

Men zou van minder psychotisch worden en schizofrenie in zijn hoofd halen. Ik blijf aan lichtsnelheid verder denken. Het besef dat de exactheid ervan slechts bij benadering moet worden gezien maakt me intens gelukkig. 

Bipolair gedacht in buitenruimtekijk denken.

De bipolariteit van deze gedachten die emotioneel tot me doordringen brengen me van streek en ik ga wanhopig op zoek naar de film. A beautiful mind die het leven van Nash in beeld brengt. 

Ik besef dat grote denkers niet alleen een groot doorzettingsvermogen moeten hebben en zich buiten het begrensde moeten loslaten met gevaar om de wereld achter zich te laten in het eindeloze denken.

Eveneens bemerkt ik dat het geen cliché is dat achter elke sterke man een hele sterke steunende en zorgende vrouw moet staan die ruimte geeft en je terug kan nemen naar de realiteit waar het leven leefbaar is voor sterke mannen.

Misschien moeten we onze sterke vrouwen ook wat ruimte geven om tot zelfontplooiing te komen.

Ode aan mijn sterke vrouw

Ik ben mijn vrouw dankbaar tot in het eindloze alwaar wij elkaar steeds opnieuw ontmoeten.

Voor Joke en mijn kinderen. De producten van het leven dat raadselachtig tot ons komt met de enige zekerheid geboren te worden en heen te gaan. 

De tijd tussen komen en gaan moet optimaal worden benut. Ik laat Nash en de wiskundige profeet varen en aanschouw mijn gezin in hun eindeloze pracht.

3 gedachten over “Exact

Reacties zijn gesloten.