Wanneer de zon onder gaat

Elke naam in sterren

Firmamentaal geschreven staat.

Schrijf ik verhalen

tussen sterren door

Als zonnestralen

Kleurig met sierlijke halen.

Door

Heen

Oneindige ruimte

Waar mensen leven

In sterrentaal.

(Thomas Haghenbeek)