Horen

Zien

Zwijgen

Drie apen op een rij.

Drie waarheden

Verloren

Een beestenboerderij

Drie boeddha’s

Vertellen meer dan duizend woorden

Ze horen niet

Ze spreken niet

Ze hebben niets gezien.

De waarheid is niet in apen bevangen.