Men kan altijd proberen

Lijden af te leiden

In drank kan verdriet niet worden verdronken

Iets warms voor het hart

Hartelijk is den ‘Duvel’

Den dienaar van smart.

(Thomas haghenbeek.)