Een laatste schreeuw om hulp.

Deze morgen heb ik beslist om via de media mijn situatie naar de buitenwereld te brengen. Niet via mijn eigen website, ook niet via een tekst die ik zelf heb geschreven.

Ik baar me ernstige zorgen over het beleid, de organisatie, de communicatie en de werking van onze overheidsdiensten.

Ik doe dit al langer maar heb nooit uit eigen belang gevochten.

Deze morgen echter werd ik voor de zoveelste keer van het kastje naar de muur gestuurd in een verhaal dat ondertussen meer ongelukken kent dan ik stielen ken.

Vandaag is mijn varken aan honger gestorven. Dat zal ik, mijn kinderen en echtgenote ook overkomen nu en nog welgeteld een euro op de rekening staat.

Zonder te beschuldigen, mezelf te proberen vergoelijken omwille van mijn strijd met ADHD en de gevolgen op latere leeftijd vraag ik onmiddellijk hulp om de kwetsbare bevolking die werkwillig is, geëmancipeerd, voldoende intelligent, gestudeerd heeft, en ga maar door, te beschermen en hulp te bieden.

In een democratie staat de mens centraal. Niet het geredetwist over departementen en de werking van een door het volk gekozen regering die zichzelf heeft laten vallen ten kostte van elke Belg, ten koste van een koninkrijk, ( ik laat even mijn politieke voorkeur vallen ) een natie, een volk met mensen.

Zorg voor een klimaat begint bij de mens en eindigt daar ook.

Dit is zorg voor het milieu.

Een betoog die niet op straat voor het Paleizenplein of, de (on)wetstraat moet worden gevoerd.

Ik vraag om massaal steun te krijgen van de mensen uit de media, de federale overheden, de politieke partijen waarbij ik vooral naar mijn eigen partij refereer en Bart Dewever, de artsen, de hulpverlening, de zorgsector.

Uit eigen belang maar vooral uit menselijk oogpunt van en voor mensen en tegen onrechtvaardigheid, stigmatisering en een beter leefklimaat in een degelijk leefmilieu.

Ik hoop op uw steun.

Met vriendelijke groeten en dank. Thomas haghenbeek.

4 gedachten over “Aandacht, aandacht

  1. Je hebt gelijk. Men is teveel bezig met redetwisten en verliest hierbij de dingen waar het echt om gaat uit het oog. De mens en in het bijzonder de meest kwetsbaren onder ons moeten kunnen rekenen op steun, bescherming, hulp en snelle probleemoplossing. Daar draait ons solidariteitsprincipe toch om? En daar draag ik maar al te graag mijn steentje toe bij maar dan moet er ook effectief actie ondernomen worden.
    Dat neemt niet weg dat dit alles in een goede, werkbare structuur moet gegoten zijn. De structuren bestaan maar zijn ze ook werkbaar? Zijn ze niet verouderd? Zitten de juiste mensen op de juiste posten vraag ik me af? Nog iets waar ik me geregeld vragen bij stel is de snelheid waarmee onze overheidsdiensten werken. Hulpbehoevenden moeten lang wachten op goedkeuringen, gesprekken, worden van hier naar daar gestuurd terwijl tijd in hun geval een kostbaar iets is.
    Ik hoop alsnog op een degelijke oplossing voor jou.

  2. Ik lees je stukjes graag, maar poêzie, dat snappen mijn arme hersenstjes niet! Vandaar dat ik daar nooit op reageer. Maar ik lees ze wel!

  3. Hey ik ben steeds blij je te horen. Een match in de wereld van the untouchables. Ondanks alles. We blijven volharden. Maar niet in kwaadheid.

  4. Mijn steun heb je! Maar ik zit helaas niet in de politiek. Momenteel kamp ik al maanden met evenwichtsproblemen en ik begin meer en meer te denken dat ze voortspruiten uit mijn adhd. Adhd en werken in een kleuterschoolrefter. Slechte match.
    Sterkte lotgenoot!

Reacties zijn gesloten.