Ik ben de creatyfuslijder

Creatief komt alles binnen

Absurd wordt het terug naar buiten gewerkt.

Als eten en schijten.

Poëten zijn voedsel voor het brein

als ze samen met creatyfus zijn.

Ik ben de ware creatyfusleider.

( Thomas Haghenbeek )

Voorlopig nog beschermd onder het recht van de auteur en de vrije meningsuiting.