De kogel is door de kerk. In België wordt de Paus alvast tot premier van het land gebombardeerd. Hij kan met onmiddellijke ingang de ambtswoning in de wetstraat betrekken. De heropbouw van de kerk zal van lange duur zijn waardoor er een nieuwe belasting wordt goedgekeurd om de kosten te dekken.

Deze berichtgeving wordt vol ongeloof onthaald en daarom geeft de versbakken eerste minister een toespraak in de basiliek van Koekelberg om het geloof nieuw leven in te blazen. Een inquisitoriaat wordt alvast opgericht in het nog steeds in de stellingen staande justitiepaleis in Brussel. Ook zijn er missies gepland in matonge, marollen en de Chinese wijk. Ook de terugdringing van Moslims naar Anderlecht en Schaarbeek wordt ingepland om het migratieprobleem aan te pakken.

U ziet dat de Premier niet bij de pakken blijft zitten. De pakken geld zijn in de ingestorte kerk gebleven volgens de Pauselijke afgezant in Vaticaanstad.

Duidelijk wordt op Belgisch noest vernuft gerekend voor deze erg vervelende gebeurtenissen met de kerkelijke kogel. Een maffe aanslag op een liefdadig instituut.

Daarom beloofde de Koning na de eedaflegging in het paleis de staatskas te zullen vullen  met de spaarpot van Alfred Judokus Kwak. Een onbekende eend uit waterland die volgens bronnen nog heel wat goudstukken in zijn beurs heeft zitten.

Marie Curie wordt van  onder haar stoffelijk overschot gehaald als minister van Volksgezondheid en vervangt aftredend minister De Block (open VLD). Voor haar wordt een oplossing gezocht om het gevaarte van stof te voorzien. Baggerwerken  Jan De Nul is reeds druk in de weer om eventueel sterrenstof te halen in samenwerking met het Belgische instituut voor ruimtevaart. Een raket met een fles dreft wordt reeds genoemd als mogelijke oplossing om deze missie te ondersteunen.

Minister Snizakoff van het departement geboortebeperking is alvast lovend over de maatregelen maar betreurt dat de missie om India te bereiken over zee zal moeten worden opgeborgen. Christoffel Columbus wordt nog op het kabinet verwacht om samen een oplossing te bekijken. Waarschijnlijk door de invoering van een nieuwe Indiabelasting en darmgasboetes voor overtreders van het Protakkoord ondertekent in het Europees parlement.

Minister Donald Muyle van het departement zaklullerij zal kijken of er extra kasten kunnen worden gebouwd voor de invoering van een kastesysteem. Hij belooft om dat te doen alsof het voor hem zou zijn.

Ter versterking van de Rode duivels heeft minister van sport Van Damme, Wiens departement verhuist uit het gijzelpark, reeds een akkoord hebben met Ronaldo en Pele.

Minster Crevits (cd&v) behoudt haar functie op onderwijs en belooft een oplossing voor het lerarentekort. Hierbij zullen nonnenkloosters worden ingezet. Het nonnentekort zal hiervoor aangepakt worden. Waarschijnlijk zal elke eerstgeboren Belgische dochter moeten worden afgestaan ter intreding. Hierover zijn de berichten nogal vaag. De orde van Pastorij en priesterij ziet er reeds naar uit de jonge meisjes te ondersteunen.

Bart De Wever is niet te spreken over de regeringsvorming en werd onmiddellijk het land uitgezet. Waar de bouw van een muur reeds is begonnen naar een voorbeeld van Amerikaans problematisch gericht handelen. President Trump heeft een uitnodiging voor een zakelijk diplomatiek diner in het koninklijk strandhuis reeds aanvaard. Dit werd door de ambassadeur van de VS in Brussel bevestigd.

Er is nog hoop in  België. Wie had dat verwacht?

Verslag en foto’s door onze correspondent Ernest Hemmingway vanuit Parijs. (tijdens drinkgelag met Bukowski en Brusselmans waar ook de romeo’s zouden zijn gespot.)

Een gedachte over “Vorstelijk verlangen.

Reacties zijn gesloten.