Multi-inzetbaar nieuwe uitholling van populair woord

Zielig is de ziel, Zehle, leeg de leegheid en de spiritus

Die pretentieus de vlam aanwakkert en harten wint

Holle woorden die onmenselijk holistisch zorg uithollen

Platonisch uitgeholde mensen voor zich werft

Harteloze visie die zorgbehoeftes veroveren.

Harteloze visiepolitiek die niet gedragen wordt

Door harten van menselijkheid door geldgewin enkel

Primerend aan de waarachtigheid van het woord.

Misbruikt door instellingen voor geld en postjesvulling

Instelling van zorgeloosheid voor elkander.

Mens

Ver

On

Waardig.

Thomas Haghenbeek (c)