Dier ben ik

Zal ik blijven 

In nacht leven

Gedruist gedreven  

In feest

Hernieuwd verleden beleven

Waar herinneringen verblijven aan een vroegere rooftocht 

Jager op prooi, 

Ont snapt

Jarenlang gekooid

Niet zonder wonden

Niet onomwonden aan woede gebonden

Strijd

Eigen razernij de maatschappij

Bewoond door

,”vergeef mij,” God!,

Noch kloten noch ballen 

Vuisten vormen knuisten in mijn knallende baan

Brekend door alle poorten van fatsoen 

Aan dierlijke drift is zij ontsproten. 

Door idioten in mal gegoten 

Mallooten

Bestiaal overleven dat in me draagt rest me nog

Etend uit de hand die geen zoete koek in haar palmen draagt 

Pijnlijk maal 

Tijd rovend 

Voer voor het beest 

Voer voor het  leven 

Levend gevecht buiten de normaalwaardige ring. 

Op terende herinnering aan mijn wiegelied

De verleden nacht overleden.