Kamagurkistan:

Dan lees je maar alweer eens je gelijk als je op een morgen de krant openvouwt op een willekeurige pagina. Zelfs die ouwe rot int vak Kamagurka heeft hoogte van het feit dat die Aristoteles wel erg goed wist dat Siphon niet kan vervangen worden.

Daar durft ie maar net even iets aan te raken denkt U niet.

En dat denkt U maar best ziet U?  U weet maar al te goed hoe Siphon je leven kan beïnvloeden.  En dat weet ie ook! Dat ziet U zo.

Dacht U dat niet?

Natuurlijk wel! Zo ziet U maar!

Dan weet U maar al te goed dat die Ari wel vaker hommeles had met het Siphon van Archimedes.

U zou er zowaar een Eureekaatje voor slaken. Maar dat past dan weer niet natuurlijk want een hoeraatje zou hier beter passen en dat heeft U wel erg goed gezien meteen. Ziet U?

Nou heeft die Kama wel meer gepocht met het etaleren van kennis over pootjes baden en kluitjes het riet in sturen. Maar dat wist U dat ie U zomaar even bij de neus zou kunnen hebben genomen is het niet?

Het zou zomaar hebben gekund als het Siphon niet zou werken. Dan ziet U die zaken meteen denkt U niet dan? Maar dat weet ik dan weer wel natuurlijk dat U dat denkt!

En daar scoort U weerom alle punten moet U weten!

Thomas Haghenbeek 11/02/2020 (c)