‘K stop nog even bij café ‘Stop’

Een echt café nog

Je weet wel?

Als vroeger nog

In ‘t dorp


Waar nog echt leven leeft

Doet wat men toen nog deed

Men aan de dis nog zitten mocht

Een echte dis

Echte mensen


In dat café zit ik nog


In ’t late uur

In ‘t doen

In ‘t laten

In ‘t denken

In ‘t praten

Stopt alles even nog

‘k Voel mijn adem

‘k Voel mijn huid

‘k Voel enkel nog hoe vroeger voelt


Trek de deur dicht.

Keer terug.


Door ’t donker, mist en regen…


Thomas Haghenbeek ©

20/02/2020