De regen steekt de draak

Ergens een eind in mei

Tussen het stralen van de zon heen;

Op het diefje van de nacht!


Haar waterhemel geeft van katoen

De zeldzame gouden lijnen laat ze toe;

Wijl ze lakens deelt;

Omdat zij de zede is die de moraal bepaalt.


Het rosse gras heft even het hoofd,

Maar gaat vast gauw weer liggen,

In de verzengende hitte.

De zonnewende heeft het brandpunt gemarkeerd!


De vlam aan mij ontstoken!

Ergens een eind in mei.

Tussen het kletteren van regen

Toen de dag met haar begon!


Ik lach warempel even.

Draai me in mijn regendeken;


Snel nog even om!


Thomas Haghenbeek (c)