Zolang de norm de aal bevat

Doorzwem ik geen watertjes meer

Ja ik ben altijd glad als slang geweest

Verstekeling op Noah’s ark!


Maak dus maar wandlinkjes in’t park!


Naakt in mijn adamskostuum

Sta ik als een naïeve Eva in een Edentuin

Verstoteling zonder pek, noch veren

Wetend dat appels zuur om bijten zijn


Dus eet ik liever maar de peren

Probeer serpenten uit’t leven te weren!


Thomas Haghenbeek

24/10/2020