Den Duvel in den drank. (gedicht).

Men kan altijd proberen Lijden af te leiden In drank kan verdriet niet worden verdronken Iets warms voor het hart Hartelijk is den 'Duvel' Den dienaar van smart. (Thomas haghenbeek.)